ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Καλώς ήρθατε στο διαδικτυακό μου γραφείο

Το δικηγορικό μας  γραφείο ξεχωρίζει για την προσωπική και άμεση επαφή με τον εκάστοτε πελάτη μας, την αφοσίωση, την συνέπεια και την αποτελεσματικότητά του. Εγώ και οι συνεργάτες μου είμαστε ενημερωμένοι για τις εξελίξεις σε όλους τους τομείς δικαίου στους οποίους εξειδικευόμαστε, ενώ βρίσκουμε πάντοτε τις καλύτερες δυνατές λύσεις για τα εκάστοτε θέματα που σας απασχολούν.


Γνωρίστε με καλύτερα
ΠΩΣ ΞΕΚΙΝΑΜΕ

Συμβουλευτική

Μπορείτε να αξιοποιήσετε τη συμβουλευτική μας υπηρεσία προκειμένου να σας παρέχουμε τις γνώσεις μας στους τομείς που εξειδικευόμαστε. Οι συνεδρίες μπορούν να πραγματοποιηθούν ακόμα και διαδικτυακά και διαρκούν από 30′ έως και 60 λεπτά ανάλογα με την πολυπλοκότητα της νομικής υπόθεσης.

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε, πως το κόστος της συμβουλευτικής μας υπηρεσίας ανέρχεται στα 100,00€ πλέον ΦΠΑ την ώρα.


Κλείσε τώρα

Τομείς που εξειδικευόμαστε

Ακίνητα & Golden Visa

Το δικηγορικό μας γραφείο είναι υπερήφανο που έχει εκπροσωπήσει με επιτυχία πάνω από 500 Έλληνες και  ξένους επενδυτές αναφορικά με την αγορά ή/και την πώληση ακίνητων τους στην Ελλάδα (οικιστικής ή εμπορικής χρήσης), ενώ έχει καταφέρει να εκδώσει πάνω από 300 “Golden Visa” σε ξένους επενδυτές και στα μέλη των οικογενειών τους.


Διαβάστε περισσότερα

Τροχαία Ατυχήματα

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την διεκδίκηση για λογαριασμό σας αποζημιώσεων ένεκα τροχαίων ατυχημάτων είτε εξωδικαστικώς, είτε κατόπιν επιτυχούς ασκήσεως αγωγής. Πρωταρχικός μας στόχος η επίτευξη όσο το δυνατόν υψηλότερου ποσού προς ικανοποίηση των αξιώσεων σας με τον βέλτιστο και ταχύτερο για εσάς τρόπο.


Διαβάστε περισσότερα

Νομικές Υπηρεσίες για Έλληνες Εξωτερικού

Από το 2010 έως σήμερα πάνω από 600.000 Έλληνες έχουν μεταναστεύσει στο εξωτερικό. Το γραφείο μας αναλαμβάνει την εκπροσώπηση Ελλήνων του Εξωτερικού και Ομογενών για νομικές τους υποθέσεις στην Ελλάδα.


Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικό Ποινικό

Το γραφείο μας με πολυετή εμπειρία στον τομέα του φορολογικού ποινικού δικαίου αναλαμβάνει την υπεράσπισή Σας ενώπιων των αρμόδιων Ποινικών Δικαστηρίων, για τα αδικήματα της «φοροδιαφυγής» ή/και της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο, είτε ως φυσικού προσώπου είτε ως διοικητή νομικού προσώπου.


Διαβάστε περισσότερα

Γνώση και Ευθύνη

Ξεχωρίζουμε για την αφοσίωση, την συνέπεια και την αποτελεσματικότητά μας. Ενημερωμένοι για τις εξελίξεις σε όλους τους τομείς δικαίου, βρίσκουμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις για τα θέματα που σας απασχολούν.

Η Διαμεσολάβηση είναι μία σύντομη, ευέλικτη και οργανωμένη διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών. Μέσα από τη Διαμεσολάβηση, τα εμπλεκόμενα μέρη, συνεπικουρούμενα από τους Δικηγόρους τους, υπό την καθοδήγηση του Διαμεσολαβητή και με απόλυτη εχεμύθεια, θα προσπαθήσουν να επιλύσουν τη διαφορά τους, καταλήγοντας σε μία αμοιβαία αποδεκτή συμφωνία, η οποία βεβαίως θα αποτελεί προϊόν της δικής τους βούλησης.

 • Εξοικονόμηση χρόνου καθώς μπορούμε να φθάσουμε γρηγορότερα σε αποτέλεσμα,
 • Εξοικονόμηση κόστους με την αποφυγή πολυδάπανων και χρονοβόρων δικαστικών αγώνων,
 • Εχεμύθεια και Εμπιστευτικότητα, αφού σε αντίθεση με τις δικαστικές αίθουσες δεν δημοσιοποιείται η διαφορά.
 • Διατήρηση βιώσιμων των σχέσεων των μερών
 • Έλεγχος της διαδικασίας και εστιασμός στα συμφέροντα των μερών
 • Απόκτηση Εκτελεστού τίτλου άμεσα.

Ο διαμεσολαβητής βοηθά τα μέρη να ιεραρχήσουν τις πραγματικές τους ανάγκες, να αξιολογήσουν τα αληθινά συμφέροντά τους, ούτως ώστε να αποφασίσουν τα ίδια τα μέρη για την ουσία και τον τρόπο επίλυσης της διαφοράς τους, αντί να αφήσουν την απόφαση αυτή στην κρίση ενός τρίτου προσώπου.

Η  Διαμεσολάβηση προσφέρει στους ανθρώπους γρήγορες και αποτελεσματικές λύσεις μέσα από παραγωγικό διάλογο και εποικοδομητική συζήτηση. Ένα από τα πιο σημαντικά κίνητρα για να προσφύγει κανείς στη διαμεσολάβηση, είναι η ταχύτητα της διαδικασίας και το μικρότερο κόστος αυτής εν συγκρίσει με τη δικαστική οδό.

Με λίγα λόγια, εντός μίας εργάσιμης ημέρας, τα εμπλεκόμενα μέρη, με τη βοήθεια και των δικηγόρων τους, μπορούν να επιτύχουν συμφωνία, η οποία, εφόσον κατατεθεί στο αρμόδιο Πρωτοδικείο, αποκτά εκτελεστότητα και έχει την ισχύ της δικαστικής απόφασης.

Στον τομέα του Εμπορικού Δικαίου, το γραφείο μας αναλαμβάνει τη σύνταξη και επιμέλεια κάθε είδους εμπορικών συμβάσεων, καθώς και τη διαδικασία κατοχύρωσης Εμπορικών Σημάτων.

Στον τομέα του εταιρικού δικαίου, το Γραφείο μας προσφέρει τις συμβουλευτικές του υπηρεσίες σε θέματα που αφορούν ολόκληρο τον κύκλο ζωής μιας επιχείρησης, από τη σύσταση και λειτουργία της, έως τη λύση της, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της σύνταξης καταστατικών, πρακτικών Διοικητικών Συμβουλίων, Γενικών Συνελεύσεων κλπ.

Στον ευρύτερο τομέα του Αστικού Δικαίου το γραφείο μας αναλαμβάνει:

 • την αξίωση ανείσπρακτων οφειλών  από οιαδήποτε αιτία και αν πηγάζουν (ενδεικτικώς: από τιμολόγια, συναλλαγματικές, επιταγές κτλ)
 • τη σύνταξη μισθωτηρίων (επαγγελματικής ή οικιακής χρήσης)
 • μισθωτικές διαφορές
 • διαφορές συνιδιοκτητών πολυκατοικίας
 • υποθέσεις Οικογενειακού Δικαίου (διαζύγια, (συν)επιμέλεια, επικοινωνία ανήλικων τέκνων κ.α.)
 • σύνταξη, επανεξέταση και διαπραγμάτευση συμφωνητικών και συμβάσεων
Η φιλοσοφία μου

Επικοινωνήστε μαζί μου

Αρθρογραφία & Ανακοινώσεις

Παρακολουθούμε τις εξελίξεις και τις αλλαγές στην νομοθεσία και τη νομολογία για να βρίσκουμε με συνέπεια και αποτελεσματικότητα την καλύτερη δυνατή λύση στα θέματα που ανακύπτουν σε κάθε υπόθεση που αναλαμβάνουμε.

Διαβάστε τα Άρθρα μου

Ας μείνουμε σε επαφή

Εάν θέλετε να λαμβάνετε πληροφορίες, άρθρα και νέα του γραφείου μας, κάντε εγγραφή στο newsletter μας.