ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Υπεράσπιση σε αδικήματα «φοροδιαφυγής» ή/και της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο

Ενόψει και της οικονομικής κρίσης, δυστυχώς πολλά φυσικά αλλά και νομικά πρόσωπα αδυνατούν να ανταποκριθούν στις οφειλές τους προς το Δημόσιο. Ωστόσο, η μη καταβολή χρεών προς τις δημόσιες υπηρεσίες ή και τα τελωνεία έχει εδώ και αρκετά χρόνια ποινικοποιηθεί.

Έτσι, οι οφειλές προς το Δημόσιο (είτε με τη μορφή του εγκλήματος της φοροδιαφυγής, είτε της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο)  πέραν των λοιπών εννόμων συνεπειών που επιφέρουν, ανάλογα με το ύψος αυτών και το είδος του φόρου που τυχόν οφείλεται (ενδεικτικώς: φόρος εισοδήματος, ΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ κτλ) επισύρουν ακόμα και κακουργηματικές  ποινές.

Όταν δε το φορολογικό έγκλημα διαπράττεται από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, οι φορολογικές διατάξεις εφαρμόζονται σε βάρος των διοικητών των  νομικών πρόσωπων.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την υπεράσπισή Σας, τόσο σε περίπτωση που κατηγορείστε ενδεχομένως για το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο (αρ.25 ν. 1882/1990), όσο και σε περίπτωση που τυχόν κατηγορείστε για το αδίκημα της φοροδιαφυγής, στην έννοια του οποία εντάσσεται βάσει νόμου, είτε η απόκρυψη φορολογητέου εισοδήματος ή περιουσιακών στοιχείων (αρ. 66 παρ.1  περ. α΄ ΚΦΔ), είτε  η μη απόδοση ή η ανακριβής απόδοση ΦΠΑ, παρακρατούμενων φόρων, τελών και εισφορών (Αρ. 66 παρ.1 περ. β΄ ΚΦΔ), είτε η έκδοση ή η αποδοχή πλαστών, νοθευμένων ή εικονικών στοιχείων (Αρ. 66 παρ.5  ΚΦΔ).

Θέλω να μάθω περισσότερα

Γιατί να επιλέξετε το γραφείο μας;

Γιατί να επιλέξετε το γραφείο μας;

Τεχνογνωσία

Άρτια επιστημονική κατάρτιση, εξειδίκευση και εμπειρία.

Αποτέλεσμα

Υπεύθυνα μελετημένες νομικές λύσεις ειδικά για την υπόθεσή σας.

Αμεσότητα

Προσωπική και άμεση επαφή μαζί σας και όχι απρόσωπες σχέσεις.

Ακρίβεια

Προσήλωση και προσοχή με σαφές πλάνο και στρατηγική.

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ

Υψηλά ποσοστά επιτυχιών σε υπεράσπιση τόσο φυσικών προσώπων, όσο και διοικητών νομικών προσώπων.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Επικοινωνία

Τι θα έλεγες να ξεκινήσουμε μια νέα συνεργασία;

Φόρμα Ενδιαφέροντος