ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ανάγκες Εκπροσώπησης Μονίμων Κάτοικων Εξωτερικού

Από το 2010 έως σήμερα πάνω από 600.000 Έλληνες έχουν μεταναστεύσει στο εξωτερικό. Για μεγάλη μερίδα αυτών των συμπολιτών μας προκύπτουν ζητήματα πίσω στην Ελλάδα, που δυσκολεύονται να χειριστούν εξ αποστάσεως.

Συχνότερες περιπτώσεις αφορούν τη διαχείριση ακινήτων και μισθωμάτων, κληρονομικά ζητήματα και συλλογή σχετικών εγγράφων, εγγραφές τέκνων στο ελληνικό δημοτολόγιο, ενέργειες στην Εφορία, ζητήματα στρατολογίας, μεταφράσεις και επικυρώσεις κ.α.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την εκπροσώπηση Ελλήνων του Εξωτερικού και Ομογενών για νομικές τους υποθέσεις στην Ελλάδα.

Συνηθέστατα, στο πλαίσιο συνεργασίας μας με Έλληνες του Εξωτερικού παρέχουμε τις ακόλουθες δικηγορικές υπηρεσίες:

  • Εκπροσώπηση ενώπιον των Ελληνικών Δικαστηρίων.
  • Εκπροσώπηση ενώπιον Διοικητικών Αρχών (Δ.Ο.Υ., Υπουργεία, Ασφαλιστικά Ταμεία, Πολεοδομίες, Υποθηκοφυλακεία, Κτηματολόγιο, Ανεξάρτητες Αρχές κ.α.).
  • Διαχείριση ακινήτων (επικοινωνία με μισθωτές, είσπραξη μισθωμάτων, διαταγές απόδοσης μισθίων και μισθωμάτων κ.α.).
  • Ρυθμίσεις φορολογικών υποθέσεων, (διεκπεραίωση κατάθεσης πιστοποιητικού φορολογικής κατοικίας, ρυθμίσεις, κατάθεση προσφυγών, κ.α.).
  • Διευθέτηση κληρονομικών υποθέσεων (αποδοχές και αποποιήσεις κληρονομιών, γονικές παροχές, αναζήτηση ακίνητων περιουσιακών στοιχείων και καταθέσεων στην Ελλάδα).
  • Ζητήματα οικογενειακού δικαίου.
  • Επίσημες μεταφράσεις ξενόγλωσσων εγγράφων και επιμέλεια διαδικασίας χορήγησης της Σφραγίδας της Χάγης (apostile).
  • Κήρυξη Εκτελεστών αλλοδαπών δικαστικών αποφάσεων στην Ελλάδα.
  • Επίλυση Στρατολογικών ζητημάτων.
Θέλω να μάθω περισσότερα

Γιατί να επιλέξετε το γραφείο μας;

Γιατί να επιλέξετε το γραφείο μας;

Τεχνογνωσία

Άρτια επιστημονική κατάρτιση, εξειδίκευση και εμπειρία.

Αποτέλεσμα

Υπεύθυνα μελετημένες νομικές λύσεις ειδικά για την υπόθεσή σας.

Αμεσότητα

Προσωπική και άμεση επαφή μαζί σας και όχι απρόσωπες σχέσεις.

Ακρίβεια

Προσήλωση και προσοχή με σαφές πλάνο και στρατηγική.

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ

Συνεργαζόμαστε με έμπειρους επαγγελματίες άλλων ειδικοτήτων (συμβολαιογράφους, λογιστές και μηχανικούς) για την ολοκληρωμένη υποστήριξή σας σε κάθε υπόθεση.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Επικοινωνία

Τι θα έλεγες να ξεκινήσουμε μια νέα συνεργασία;

Φόρμα Ενδιαφέροντος