Εισαγωγή

Νομική υποστήριξη με εξειδίκευση και εμπειρία στα Ακίνητα

Το γραφείο μας κρατώντας σταθερές τις αξίες της νομικής επιστήμης, παρέχει έγκυρες νομικές συμβουλές σχετικά με τα απαραίτητα βήματα για την αγορά ακινήτων στην Ελλάδα και την απόκτηση Άδειας Διαμονής Επενδυτών (“Golden Visa”).

Εγώ και οι συνεργάτες μου ασχολούμαστε προσωπικά με τις υποθέσεις του κάθε πελάτη μας ξεχωριστά παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση της κάθε εντολής.

Διαχρονικά, η αγορά των ακινήτων στην Ελλάδα και δη στον Νότιο Τομέα της Αττικής, όπου και ιδιαιτέρως δραστηριοποιείται το Γραφείο μας, παρουσιάζει μια συνεχώς ανοδική πορεία και εξελίσσεται σε μία ελκυστική μακροπρόθεσμη μορφή επένδυσης στην οποία προβαίνουν τόσο Έλληνες, όσο και πολλοί ξένοι επενδυτές.

Το δικηγορικό μας γραφείο, σε συνεργασία με μία ομάδα έμπειρων συνεργατών, ανταποκρίνεται στις αυξανόμενες ανάγκες της αγοράς και πώλησης ακινήτων και προσφέρει ένα ευρύτερο φάσμα νομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, αναλαμβάνοντας μάλιστα αναφορικά με τους ξένους επενδυτές, υπηκόους τρίτων χωρών, και τη χορήγηση αδειών διαμονής σε αυτούς και στα μέλη των οικογενειών τους, που αγοράζουν ακίνητα στην Ελλάδα, αξίας άνω των 250.000 ευρώ. Το γραφείο μας παρέχει τη νομική συνδρομή σε όλη τη διαδικασία για την έκδοση της «Golden Visa».

Η προσπάθειά μας να ικανοποιήσουμε τις συνολικές απαιτήσεις των αλλοδαπών πελατών μας σχετικά με την ακίνητη περιουσία που κατέχουν στην Ελλάδα μας οδήγησε στην ανάπτυξη ενός πρωτοποριακού συστήματος διαχείρισης ακινήτων που να περιλαμβάνει την κατάλληλη και πλήρη συμβουλευτική για τις υποχρεώσεις των επενδυτών. Η εξειδικευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να διεκπεραιώνει υποθέσεις όλων των τύπων με υπευθυνότητα και να επιλύει με επιτυχία τυχόν ζητήματα που ενδέχεται να προκύψουν σχετικά με ακίνητα.

Ενδεικτικά το γραφείο μας αναλαμβάνει:

 • Την διενέργεια αγοραπωλησιών ακινήτων ή οποιασδήποτε άλλης συναλλαγής επί ακινήτων, τόσο από την πλευρά του αγοραστή, όσο και από την πλευρά του πωλητή,
 • Την διεξαγωγή ενδελεχούς νομικού ελέγχου για αγοραπωλησίες ακίνητης περιουσίας ή για μακροπρόθεσμες εμπορικές μισθώσεις,
 • Όλη τη διαδικασία, από την αγορά του ακινήτου έως την απόκτηση της «Golden Visa», εισιτηρίου για τις χώρες «Schengen», τόσο για τον ίδιο τον επενδύτη, όσο και για τα μέλη της οικογενείας του,
 • Παροχή υπηρεσιών εκτίμησης ακίνητης περιουσίας μέσω οργανωμένου δικτύου συνεργατών,
 • Ανάληψη υπηρεσιών διαχείρισης ακίνητης περιουσίας κατοίκων εξωτερικού και ξένων επενδυτών,
 • Συμβουλευτική για την αξιοποίηση και διαχείριση της ακίνητης περιουσίας,
 • Συμβουλευτική για την ειδική εμπορική αξιοποίηση ακινήτων,
 • Συμβουλευτική για μακροχρόνιες μισθώσεις εγγυημένης απόδοσης και σύναψη μισθωτηρίων για εμπορική ή/και οικιακή χρήση,
 • Συμβουλευτική για βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων (Airbnb) και διαχείριση αυτών.
Θέλω να μάθω περισσότερα
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Γιατί απαιτείται η πρόσληψη δικηγόρου σε μια αγοραπωλησία ακινήτου

Διαβάστε τη συνέντευξη

Τι είναι η "Golden Visa";

H “Golden Visa” είναι ένας τύπος άδειας διαμονής, ο οποίος προσφέρει σε αγοραστές ακινήτων ή επενδυτές, υπηκόους τρίτων χωρών (και ουχί της Ευρωπαϊκής ΄Ένωσης), οι οποίοι πραγματοποιούν επένδυση σε ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, η αξία της οποίας ξεπερνά το ποσό των 250.000 €, αφενός μόνιμη και νόμιμη διαμονή στην Ελλάδα, αφετέρου νόμιμη διαμονή τους στις χώρες “Schengen” (26 χώρες).

Συγκριτικά, με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, η Ελλάδα προσφέρει την πιο οικονομικά επωφελή επένδυση για την απόκτηση της εν λόγω άδειας διαμονής.

Με ενδιαφέρει

Γιατί να επιλέξετε το γραφείο μας;

Γιατί να επιλέξετε το γραφείο μας;

Τεχνογνωσία

Άρτια επιστημονική κατάρτιση, εξειδίκευση και εμπειρία.

Αποτέλεσμα

Υπεύθυνα μελετημένες νομικές λύσεις ειδικά για την υπόθεσή σας.

Αμεσότητα

Προσωπική και άμεση επαφή μαζί σας και όχι απρόσωπες σχέσεις.

Ακρίβεια

Προσήλωση και προσοχή με σαφές πλάνο και στρατηγική.

Συχνές Ερωτήσεις

Διαδικασία, Προϋποθέσεις, Κόστος

Η άδεια διαμονής για ιδιοκτήτες ακινήτων («Golden Visa») είναι ένας νέος τύπος άδειας διαμονής και αφορά πολίτες τρίτης χώρας που έχουν εισέλθει νομίμως στη χώρα με οποιουδήποτε τύπου θεώρηση εισόδου στη χώρα (C ή D ) ή διαμένουν νομίμως στη χώρα, ακόμη και αν ο τίτλος διαμονής που κατέχουν δεν επιτρέπει την αλλαγή σκοπού.

Δικαιούχοι δικαιώματος εισόδου και μόνιμης άδειας διαμονής, η οποία υπόκειται σε ανανέωση κάθε πέντε (5) έτη είναι:

 • οι πολίτες τρίτων χωρών που έχουν προσωπικά ή μέσω νομικού προσώπου µε έδρα στην Ελλάδα ή άλλο κράτος - µέλος της Ε.Ε., υπό την προϋπόθεση ότι τους ανήκουν εξ’ ολοκλήρου οι μετοχές ή τα εταιρικά μερίδια, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, το ελάχιστο ύψος της οποίας ανέρχεται σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ,
 • οι πολίτες τρίτων χωρών που έχουν συνάψει τουλάχιστον δεκαετούς διάρκειας µίσθωση ξενοδοχειακών καταλυµάτων ή τουριστικών επιπλωµένων κατοικιών σε σύνθετα τουριστικά καταλύµατα του άρθρου 8 παρ. 2 του ν. 4002/2011 (ΦΕΚ Α΄180), εφόσον το ελάχιστο ύψος της µίσθωσης ανέρχεται σε €250.000,
 • οι πολίτες τρίτων χωρών που είτε διαμένουν νόμιμα, με τίτλο διαμονής, στην Ελλάδα είτε επιθυμούν να εισέλθουν και να διαμείνουν στη χώρα και οι οποίοι έχουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, την οποία αγόρασαν πριν την έναρξη ισχύος του 4146/2013, εάν το τίμημα που είχαν καταβάλει κατά την αγορά ανερχόταν σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ ή η σημερινή αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας τους ανέρχεται σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ.
 • οι πολίτες τρίτων χωρών που αγοράζουν αγροτεμάχιο ή οικόπεδο και προβαίνουν σε ανέγερση κτιρίου, εάν το άθροισμα της αξίας του συμβολαίου αγοράς και του εργολαβικού συμφωνητικού ανέγερσης κτιρίου ανέρχεται τουλάχιστον σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ,
 • οι πολίτες τρίτων χωρών που έχουν συνάψει σύµβαση χρονοµεριστικής µίσθωσης βάσει των διατάξεων του ν. 1652/1986. Σύµβαση χρονοµεριστικής µίσθωσης κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1652/1986, είναι η ανάληψη υποχρέωσης από τον εκµισθωτή να παραχωρεί κατ’ έτος, στο µισθωτή, κατά τη διάρκεια της σύµβασης, τη χρήση τουριστικού καταλύµατος και να παρέχει σ’ αυτόν συναφείς υπηρεσίες για καθορισµένο από τη σύµβαση χρονικό διάστηµα και ο µισθωτής να καταβάλλει το µίσθωµα που συµφωνήθηκε. Ως τουριστικά καταλύµατα για την εφαρµογή του νόµου αυτού νοούνται ξενοδοχειακές µονάδες και γενικά τουριστικές εγκαταστάσεις που λειτουργούν µε άδεια του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού (Ε.Ο.Τ.) και έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόµου µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα του E.Ο.Τ. Η χρονοµεριστική µίσθωση συνοµολογείται για χρονικό διάστηµα ενός (1) έως εξήντα (60) ετών»,
 • oι πολίτες τρίτων χωρών που έχουν αποκτήσει κατά πλήρη κυριότητα και νοµή ως εξ αδιαθέτου ή από διαθήκη κληρονόµοι ή συνεπεία γονικής παροχής, ακίνητη περιουσία αντικειµενικής αξίας διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (€250.000) και είναι ενήλικοι.
 • τα μέλη των οικογενειών των ανωτέρω πολιτών τρίτων χωρών.

Οι ενδιαφερόμενοι δικαιούνται άδειας παραμονής (“Golden Visa”) ανεξαρτήτως αν κατέχουν ένα ή περισσότερα ακίνητα, αρκεί η συνολική τους αξία να είναι ίση ή μεγαλύτερη των 250.000 €.

Ο νόμος δεν διακρίνει σε εμπορικά και οικιστικά ακίνητα, αρκεί η συνολική τους αξία να είναι ίση ή μεγαλύτερη των 250.000 €.

Βήμα 1ο: Έκδοση θεώρησης εισόδου στην Ελληνική Επικράτεια.

Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση για θεώρηση εισόδου στην ελληνική προξενική αρχή στη χώρα προέλευσης.

Βήμα 2ο: Συγκέντρωση των δικαιολογητικών για έκδοση άδειας διαμονής.

Για τη χορήγηση άδειας διαμονής σε ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα αξίας €250.000 απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 • Έντυπο αίτησης.
 • Τέσσερις (4) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου σε έντυπη μορφή και σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD).
 • Επικυρωμένο αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας με την προβλεπόμενη, όπου απαιτείται, ισχύουσα θεώρηση εισόδου.
 • Παράβολο µε τη µορφή ηλεκτρονικού παραβόλου ύψους δύο χιλιάδων ευρώ (€2.000), σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρ.38 παρ. 8 του Ν.4546/2018, (κωδικός παραβόλου 2112). Για τα µέλη της οικογένειας το παράβολο διαµορφώνεται στα εκατόν πενήντα ευρώ (€150), (κωδικός παραβόλου 2107). Δεν απαιτείται παράβολο για τα ανήλικα τέκνα (κάτω των 18 ετών).
 • Τέλος με τη μορφή του ηλεκτρονικού παραβόλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4018/2011, το οποίο ανέρχεται σε 16 ευρώ και αφορά στο κόστος εκτύπωσης της άδειας διαμονής με τη μορφή του αυτοτελούς εγγράφου (ηλεκτρονική κάρτα)
 • Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Για την απόδειξη της πλήρωσης της συγκεκριμένης προϋπόθεσης, γίνονται δεκτά: – Ασφαλιστήρια συμβόλαια που έχουν συναφθεί στην αλλοδαπή εφόσον ρητά αναφέρουν ότι καλύπτουν τον ενδιαφερόμενο για όσο διάστημα διαμένει στην Ελλάδα. – Ασφαλιστήρια συμβόλαια που συνάπτονται στην Ελλάδα.

Σε περίπτωση σύναψης συµβολαίου πώλησης ακινήτου µε οποιοδήποτε τίµηµα, ο πωλητής, πολίτης τρίτης χώρας, οφείλει να προσκοµίσει βεβαίωση της κατά τόπον αρµόδιας υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, σχετικά µε το αν το συγκεκριµένο ακίνητο έχει χρησιµοποιηθεί για την έκδοση µόνιµης άδειας διαµονής επενδυτή. Τα ανωτέρω έχουν αναλογική εφαρµογή και στην περίπτωση πώλησης ακινήτου από νοµικό πρόσωπο, τις µετοχές ή τα εταιρικά µερίδια του οποίου κατέχει εξ ολοκλήρου πολίτης τρίτης χώρας.

Επιπρόσθετα, ανάλογα με την περίπτωση, πρέπει να συγκεντρωθούν τα κατωτέρω δικαιολογητικά:

 1. Χορήγηση άδειας διαµονής σε πολίτες τρίτων χωρών, ιδιοκτήτες, κατά κυριότητα, νοµή και κατοχή, εξ’ ολοκλήρου ή εξ’ αδιαιρέτου, ακινήτων στην Ελλάδα.
 • Συμβόλαιο αγοράς επί του οποίου αναγράφεται ότι «το συµβόλαιο αγοραπωλησίας του ακινήτου, δεν τελεί υπό όρους και αιρέσεις, το σύνολο του τιµήµατος ανέρχεται σε ποσό ……… το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς µε δίγραµµη τραπεζική επιταγή σε λογαριασµό πληρωµών του δικαιούχου που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυµα που λειτουργεί στην Ελλάδα ή µε µεταφορά πίστωσης σε λογαριασµό πληρωµών του δικαιούχου που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα.
 • Πιστοποιητικό υποθηκοφυλακείου ή κτηµατολογικού γραφείου από το οποίο να προκύπτει η µη ύπαρξη βαρών.
 1. Χορήγηση άδειας διαµονής σε πολίτες τρίτων χωρών, που διαθέτουν, ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα µέσω νοµικού προσώπου, του οποίου οι µετοχές ή τα εταιρικά µερίδια, τους ανήκουν εξ’ ολοκλήρου.
 • Συμβόλαιο αγοράς επί του οποίου αναγράφεται ότι «το συµβόλαιο αγοραπωλησίας του ακινήτου, δεν τελεί υπό όρους και αιρέσεις, το σύνολο του τιµήµατος ανέρχεται σε ποσό ……… το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς µε δίγραµµη τραπεζική επιταγή σε λογαριασµό πληρωµών του δικαιούχου που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυµα που λειτουργεί στην Ελλάδα ή µε µεταφορά πίστωσης σε λογαριασµό πληρωµών του δικαιούχου που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυµα που λειτουργεί στην Ελλάδα.
 • Αποδεικτικό µεταγραφής του συµβολαίου από το αρµόδιο υποθηκοφυλακείο, καθώς και πιστοποιητικό υποθηκοφυλακείου ή κτηµατολογικού γραφείου από το οποίο να προκύπτει η µη ύπαρξη βαρών.
 1. Χορήγηση άδειας διαµονής σε πολίτες τρίτων χωρών που αγόρασαν ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα πριν την έναρξη ισχύος του 4146/2013.
 • Eάν το τίμημα που καταβλήθηκε πριν την έναρξη ισχύος του Ν. 4146/2013 κατά την αγορά του ακινήτου είναι µικρότερο των διακοσίων πενήντα (250.000) χιλιάδων ευρώ αλλά η σηµερινή αντικειµενική αξία του ακινήτου υπερβαίνει ή είναι ίση του εν λόγω ποσού, µεταξύ των δικαιολογητικών που προσκοµίζονται, περιλαµβάνεται και βεβαίωση συµβολαιογράφου στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται: Eάν το τίμημα που καταβλήθηκε πριν την έναρξη ισχύος του Ν. 4146/2013 κατά την αγορά του ακινήτου είναι µικρότερο των διακοσίων πενήντα (250.000) χιλιάδων ευρώ, ότι η σηµερινή αντικειµενική αξία του ακινήτου υπερβαίνει ή είναι ίση του εν λόγω ποσού, καθώς και ότι το τίµηµα της αξίας του ακινήτου καταβλήθηκε ολοσχερώς και το συµβόλαιο, δεν τελεί ΠΛΕΟΝ υπό όρους, αιρέσεις και προθεσµίες και η αντικειµενική αξία του ακινήτου, ως έχει σήµερα, ανέρχεται στο ποσόν ……..
 • Παράλληλα, και για την περίπτωση αυτή απαιτείται αντίγραφο συµβολαίου αγοράς ακινήτου ή ακινήτων αξίας €250.000 τουλάχιστον, αποδεικτικό µεταγραφής του συµβολαίου από το αρµόδιο υποθηκοφυλακείο, καθώς και πιστοποιητικό υποθηκοφυλακείου ή κτηµατολογικού γραφείου από το οποίο να προκύπτει η µη ύπαρξη βαρών.
 1. Χορήγηση άδειας διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών που αγοράζουν αγροτεμάχιο ή οικόπεδο και προβαίνουν σε ανέγερση κτιρίου. Προσκομίζονται επιπλέον: i. συμβόλαιο αγοράς αγροτεμαχίου ή οικοπέδου και ii. εργολαβικό συμφωνητικό ανέγερσης/αναπαλαίωσης κατοικίας κατατεθειμένο στην εφορία σύμφωνα με το νόμο iii. οικοδομική άδεια στο όνομα του ενδιαφερομένου iv. τιμολόγια του/των εργολάβου/ων και τις αντίστοιχες εξοφλητικές αποδείξεις.
 2. Χορήγηση άδειας διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών που έχουν συνάψει τουλάχιστον δεκαετούς διάρκειας μίσθωση ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα.
 • Αντίγραφο συμβολαιογραφικού εγγράφου μίσθωσης ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα, από το οποίο να αποδεικνύεται η εφάπαξ καταβολή του ποσού των €250.000 και στο οποίο να υφίσταται μνεία για χορήγηση σχετικού σήματος λειτουργίας από τον ΕΟΤ.
 • Αποδεικτικό μεταγραφής του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου στο οποίο έχει μεταγραφεί το σχετικό μισθωτήριο συμβόλαιο.
 1. Χορήγηση άδειας διαµονής σε πολίτες τρίτων χωρών που έχουν συνάψει σύµβαση χρονοµεριστικής µίσθωσης βάσει των διατάξεων του ν. 1652/1986, σε ξενοδοχειακές µονάδες ή γενικά τουριστικές εγκαταστάσεις που λειτουργούν µε άδεια του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού (Ε.Ο.Τ.)

Προσκοµίζονται επιπλέον: i. Σύµβαση χρονοµεριστικής µίσθωσης τουλάχιστον πενταετούς διάρκειας στην οποία να αναφέρεται το τίµηµα που αντιστοιχεί κατ’ έτος ii. αποδεικτικό µεταγραφής από το αρµόδιο υποθηκοφυλακείο iii. βεβαίωση του ΕΟΤ ότι έχει λάβει γνώση της κατάρτισης της συγκεκριµένης χρονοµεριστικής µίσθωσης

Χορήγηση άδειας διαμονής στα μέλη οικογένειας του πολίτη τρίτης χώρας.

 • Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αλλοδαπών αρχών, από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός.

Βήμα 3ο: Υποβολή των δικαιολογητικών

Σύµφωνα µε την Υπουργική απόφαση 9907/3-4-2019 (ΦΕΚ Β’ 1106), από 1/5/2019 η αίτηση για τη χορήγηση της µόνιµης άδειας διαµονής επενδυτή του άρθρου 20 παρ. Β του ν. 4251/2014, όπως ισχύει, κατατίθεται σε οποιαδήποτε υπηρεσία µίας στάσης των Διευθύνσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωµένων Διοικήσεως της χώρας.

Η Αναγραφή του τόπου γέννησης (πόλη) του αιτούντος κατά την εισαγωγή των στοιχείων της Αίτησης Χορήγησης Άδειας Διαμονής είναι απαραίτητη.

Εάν ο τόπος γέννησης δεν αναγράφεται στο διαβατήριο, ο αιτών θα πρέπει να προσκομίσει, επίσημο δημόσιο έγγραφο της χώρας γέννησης ή προέλευσης, επίσημα μεταφρασμένο και νόμιμα επικυρωμένο, από το οποίο να προκύπτει σαφώς ο τόπος γέννησης. Στη μετάφραση του εν λόγω πιστοποιητικού, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι το τοπωνύμιο αναγράφεται και με λατινικούς χαρακτήρες, ακόμη κι αν η γλώσσα της χώρας προέλευσης δεν χρησιμοποιεί λατινικό αλφάβητο.

Τα έγγραφα που απαιτούνται για την υποβολή της αίτησης για απόκτηση άδειας διαμονής, υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα, πλην των δικαιολογητικών που εκδίδονται από αλλοδαπές αρχές, τα οποία θα πρέπει να φέρουν επικύρωση.

Η επικύρωση είναι δύο ειδών:

 • Επικύρωση της Σύμβασης της Χάγης: Για όσα κράτη έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης, και για τα οποία η Ελλάδα δεν έχει διατυπώσει επιφύλαξη, η Δημόσια Διοίκηση δέχεται την επικύρωση αυτή (APOSTILLE), η οποία τίθεται από την αρμόδια αλλοδαπή αρχή επί του αλλοδαπού εγγράφου.
 • Προξενική επικύρωση: Για όσα κράτη δεν έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης απαιτείται επικύρωση από την ελληνική προξενική αρχή της χώρας προέλευσης του εγγράφου.

Η μετάφραση αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων γίνεται:

 • Από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ,
 • Δικηγόρο-μέλος ελληνικού δικηγορικού συλλόγου με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του από το Δικηγορικό του Σύλλογο, ή
 • Από πτυχιούχους μεταφραστές του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιουνίου Πανεπιστήμιου. Η μετάφραση επικυρώνεται από τον μεταφραστή προς πιστοποίηση της πληρότητας.

Η άδεια διαμονής επενδυτή έχει διάρκεια πέντε (5) έτη. Ο κάτοχος της άδειας διαμονής μπορεί να εκμισθώσει το ακίνητο σε τρίτα πρόσωπα και δεν υπέχει καμία υποχρέωση να διαμένει στην Ελλάδα κάποιο ελάχιστο χρονικό διάστημα ανά έτος. Περαιτέρω, έχει ελεύθερη πρόσβαση και κυκλοφορία σε όλες τις χώρες Schengen για χρονική περίοδο ενενήντα (90) ημερών ανά εξάμηνο.

Από την άλλη πλευρά, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η άδεια διαμονής που χορηγείται σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν καθιερώνει δικαίωμα πρόσβασης σε οποιαδήποτε μορφή εργασίας.

Σε περίπτωση που το ακίνητο, αξίας 250.000 Ευρώ, ανήκει στην συνιδιοκτησία περισσότερων προσώπων, δικαίωμα διαμονής παρέχεται μόνον εφόσον οι ιδιοκτήτες του ακινήτου είναι σύζυγοι που κατέχουν το ακίνητο εξ αδιαιρέτου. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις συνιδιοκτησίας, το δικαίωμα διαμονής παρέχεται μόνον εάν το ποσοστό συνιδιοκτησίας κάθε συνιδιοκτήτη είναι αξίας 250.000 Ευρώ.  Έτσι, αν 8 ενδιαφερόμενοι αγοράσουν από κοινού ένα ακίνητο αντί του ποσού των €2.000.000, μπορούν όλοι οι συνιδιοκτήτες να αποκτήσουν άδεια διαμονής, εφόσον ο καθένας έχει επενδύσει ποσό €250.000.

Τα μέλη της οικογένειας του κατόχου άδειας διαμονής επενδυτή μπορούν να λάβουν ισόχρονη άδεια διαμονής, η οποία λήγει ταυτόχρονα με την άδεια διαμονής του συντηρούντος.

Στα μέλη της «οικογένειας» περιλαμβάνονται:

(α) ο έτερος των συζύγων ή των συντρόφων με τον/την οποίο/α ο/η πολίτης τρίτης χώρας έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης στην Ελλάδα,

(β) τα άγαμα κοινά τέκνα των συζύγων ή συντρόφων κάτω των 21 ετών,

(γ) τα άγαμα τέκνα του συντηρούντος ή του ετέρου των συζύγων ή συντρόφων, εφόσον η επιμέλεια έχει νομίμως ανατεθεί για μεν τα τέκνα του/της συντηρούντος σε αυτόν/αυτήν για δε τα τέκνα του/της ετέρου των συζύγων ή συντρόφων σε αυτόν/αυτήν κάτω των 21 ετών,

(δ) οι απευθείας ανιόντες των συζύγων ή συντρόφων».

* «Στα τέκνα των υποπεριπτώσεων (β) και (γ) που συμπληρώνουν το 21ο έτος της ηλικίας τους, χορηγείται αυτοτελής άδεια διαμονής μέχρι το 24ο έτος της ηλικίας τους με μόνη υποχρέωση την προσκόμιση της προηγούμενης άδειας διαμονής για οικογενειακή επανένωση».

Το τίμημα της αγοραπωλησίας πρέπει υποχρεωτικά να καταβληθεί:

 • είτε με δίγραμμη τραπεζική επιταγή σε λογαριασμό πληρωμών του πωλητή που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα,
 • είτε με κατάθεση τραπεζικού εμβάσματος ή
 • μέσω POS εγκατεστημένου από πιστωτικό ίδρυμα, που λειτουργεί στην Ελλάδα, με χρέωση τραπεζικής πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας του αγοραστή, σε λογαριασμό πληρωμών του πωλητή που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα.

Οι ως άνω τρόποι πληρωμής δύνανται να πραγματοποιηθούν και από σύζυγο ή/και από συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι β` βαθμού του αγοραστή.

Όλα τα ειδικότερα στοιχεία διενέργειας της πληρωμής, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των στοιχείων ταυτοποίησης πωλητή, αγοραστή, και τυχόν τρίτου πληρωτή, του αριθμού λογαριασμών πληρωμών του πληρωτή, της διεύθυνσής του, του επίσημου αριθμού προσωπικού εγγράφου του, του αναγνωριστικού αριθμού του πληρωτή ή της ημερομηνίας και του τόπου γέννησής του, του τρόπου πληρωμής και των σχετικών λογαριασμών πληρωμών χρέωσης του πληρωτή και πίστωσης του δικαιούχου, καθώς και υπεύθυνης δήλωσης του αγοραστή για τη συζυγική σχέση ή τη συγγένεια με τυχόν τρίτο πληρωτή, πρέπει να δηλώνονται και να υποβάλλονται υπευθύνως από τους συμβαλλόμενους ενώπιον του συντάσσοντος το συμβόλαιο συμβολαιογράφου και να αναγράφονται σε αυτό.

Η δυνατότητα έκδοσης άδειας διαμονής επενδυτή παρέχεται και στα πρόσωπα που αγοράζουν οικόπεδο στην Ελλάδα με σκοπό να ανεγείρουν κτίσμα επ’ αυτού, εφόσον το άθροισμα της αξίας του συμβολαίου αγοράς του οικοπέδου και του εργολαβικού συμφωνητικού ανέγερσης κτιρίου ανέρχεται τουλάχιστον σε 250.000 Ευρώ.

Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει:

 • συμβόλαιο αγοράς αγροτεμαχίου ή οικοπέδου,
 • εργολαβικό συμφωνητικό ανέγερσης/αναπαλαίωσης κατοικίας κατατεθειμένο στην εφορία σύμφωνα με το νόμο,
 • οικοδομική άδεια στο όνομα του ενδιαφερομένου και
 • τιμολόγια του/των εργολάβου/ων και τις αντίστοιχες εξοφλητικές αποδείξεις

Το τίμημα της αγοραπωλησίας μπορεί να συμφωνηθεί στο συμβόλαιο πιστούμενο, δηλαδή ότι θα καταβληθεί διαδοχικά σε δόσεις και συγχρόνως να οριστεί, ότι η αγοραπωλησία τελεί υπό την διαλυτική αίρεση της εμπρόθεσμης αποπληρωμής του.

Στην περίπτωση αυτή, για να λάβει άδεια διαμονής ο ενδιαφερόμενος πολίτης τρίτης χώρας, θα πρέπει να συνταχθεί μετά την εξόφληση του τιμήματος εξοφλητική πράξη, με την οποία θα αίρεται η συμφωνηθείσα διαλυτική αίρεση, και να μεταγραφεί αυτή στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο. Ο ενδιαφερόμενος θα μπορέσει να υποβάλει αίτηση για έκδοση άδειας διαμονής επενδυτή, μόνον αφότου συνταχθεί η εξοφλητική πράξη και μεταγραφεί αυτή στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο.

Η υποβολή της αίτησης για έκδοση άδειας διαμονής επενδυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί ανεξάρτητα από το εάν ο ενδιαφερόμενος πολίτης τρίτης χώρας είναι κάτοχος θεώρησης Schengen (τύπου C) ή εθνικής θεώρησης εισόδου (τύπου D). Οι υπήκοοι χωρών που απαλλάσσονται από την υποχρέωση έκδοσης θεώρησης εισόδου μπορούν να προβούν στην κατάθεση αίτησης χωρίς να λάβουν προηγουμένως θεώρηση εισόδου.

Με το άρθρο 155 του Νόμου 4764/23-12-2020, οι πολίτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα «Golden Visa», μπορούν να υποβάλουν αίτηση άδειας διαμονής, μέσω πληρεξουσίου, χωρίς να πρέπει να έχουν εισέλθει προηγούμενος στη χώρα. Η σύνταξη του πληρεξουσίου γίνεται ενώπιον Ελληνικής Προξενικής αρχής στην χώρα που κατοικούν.

Ο αιτών ωστόσο θα πρέπει μέσα σε διάστημα 12 μηνών από τη χορήγηση της βεβαίωσης κατάθεσης την αίτησης (blue paper), να εισέλθει στην Ελλάδα και να υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία τα απαιτούμενα βιομετρικά στοιχεία που απαιτούνται για την έκδοση της άδειας διαμονής υπό τον τύπο του αυτοτελούς εγγράφου (βιομετρική φωτογραφία, δύο δακτυλικά αποτυπώματα, δείγμα υπογραφής & αντίγραφο του διαβατηρίου – η σελίδα με τα ατομικά στοιχεία του κατόχου).

Η υποχρέωση λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων ισχύει για όλους τους πολίτες τρίτων χωρών άνω των έξι (6) ετών, ενώ η υποχρέωση ψηφιακής υπογραφής ισχύει για πολίτες άνω των δώδεκα (12) ετών.

Η μεταπώληση της ακίνητης περιουσίας κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας διαμονής, σε άλλον υπήκοο τρίτης χώρας, παρέχει δικαίωμα χορήγησης άδειας διαμονής στον νέο αγοραστή με ταυτόχρονη ανάκληση της άδειας διαμονής του πωλητή.

Ο κάτοχος άδειας διαμονής επενδυτή δύναται να λάβει την ελληνική ιθαγένεια με την διαδικασία της πολιτογράφησης, εφόσον:

Α) Τυπικές Προϋποθέσεις:

 • διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα για τουλάχιστον επτά (7) έτη αδιάλειπτα πριν την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης
 • είναι κάτοχος άδειας διαμονής βάσει του αρ.20 Β΄του ν. 4251/2014
 • είναι ενήλικος
 • δεν έχει αμετάκλητη ποινική καταδίκη
 • δεν τελεί υπό απέλαση

Β) Ουσιαστικές Προϋποθέσεις:

 • Έχει επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας
 • Έχει ενταχθεί ομαλά στην οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας
 • Υφίσταται δυνατότητα ενεργούς και ουσιαστικής συμμετοχής στην πολιτική ζωή της χώρας
 • Δεν συντρέχουν λόγοι δημόσιας τάξης ή εθνικής ασφάλειας για τη μη χορήγηση της ελληνικής ιθαγένειας στο πρόσωπό του.

Η άδεια διαμονής επενδυτή μπορεί να ανανεωθεί για άλλα πέντε (5) έτη υπό την προϋπόθεση ότι:

 • η ακίνητη περιουσία εξακολουθεί να παραμένει στην κυριότητα και νομή του ενδιαφερομένου, ή
 • παραμένουν σε ισχύ οι προβλεπόμενες συμβάσεις/μισθώσεις.

Τυχόν διαστήματα απουσίας από τη χώρα δεν αποτελούν παρακωλυτικό λόγο για την ανανέωση της άδειας διαμονής.

Εάν η περιοχή που ενδιαφέρεστε να αποκτήσετε οποιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα σε ακίνητο, βρίσκεται σε παραμεθόριες περιοχές, τίθενται περιορισμοί. Επισημαίνεται ότι ως παραμεθόριες περιοχές ορίζονται οι νομοί Δωδεκανήσου, Έβρου, Θεσπρωτίας, Καστοριάς, Κιλκίς, Λέσβου, Ξάνθης, Πρέβεζας, Ροδόπης, Σάμου, Φλώρινας και Χίου, τα νησιά Θήρα και Σκύρος, καθώς και οι πρώην επαρχίες Νευροκοπίου του πρώην νομού Δράμας, Πωγωνίου και Κόνιτσας του νομού Ιωαννίνων, Αλμωπίας και Έδεσσας του νομού Πέλλας και Σιντικής του νομού Σερρών. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα για τα οποία ισχύουν οι παραπάνω περιορισμοί μπορούν να ζητήσουν την άρση της απαγόρευσης για τις παραμεθόριες περιοχές με αίτησή τους, στην οποία πρέπει να αναφέρεται οπωσδήποτε και ο σκοπός για τον οποίο θα χρησιμοποιηθεί το ακίνητο. Η άρση των περιορισμών παρέχεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου.

Οι κάτοχοι άδειας διαμονής έχουν πρόσβαση στη δημόσια παιδεία, κατ’ αναλογία με τους Έλληνες.

Σχετικά με το καθεστώς πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας οι πολίτες τρίτων χωρών και τα μέλη των οικογενειών τους που υπάγονται στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου, θα πρέπει να είναι ασφαλισμένοι για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Για την απόδειξη της πλήρωσης της συγκεκριμένης προϋπόθεσης, γίνονται δεκτά:

 1. Ασφαλιστήρια συμβόλαια που έχουν συναφθεί στην αλλοδαπή εφόσον ρητά αναφέρουν ότι καλύπτουν τον ενδιαφερόμενο για όσο διάστημα διαμένει στην Ελλάδα
 2. Ασφαλιστήρια συμβόλαια που συνάπτονται στην Ελλάδα.

Βεβαίως, υπό τους ειδικότερους όρους που τίθενται για τους πολίτες τρίτων χωρών, από το Υπουργείο Μεταφορών.

 • Δικαίωμα νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα και αυτός κ αι η οικογένειά του
 • Νόμιμη κυκλοφορία στις χώρες Schengen για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους 3 μήνες/ ανά 6μηνο
 • Τα τέκνα του έχουν δικαίωμα πρόσβασης και στη δημόσια εκπαίδευση
 • Δεν έχει δικαίωμα πρόσβασης στο σύστημα δημόσιας υγείας
 • Έχει δικαίωνα να εκμισθώνει το ακίνητό του
 • Έχει δικαίωμα να αγοράζει ΙΧΕ με ελληνικές πινακίδες
ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ

Νομική υποστήριξη σε όλη τη διαδικασία για την έκδοση της «Golden Visa»

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Εξειδικευμένες διευκρινήσεις σχετικά με την απόκτηση και διατήρηση της «Golden Visa»

Επικοινωνία

Τι θα έλεγες να ξεκινήσουμε μια νέα συνεργασία;

Φόρμα Ενδιαφέροντος