Σύντομο Βιογραφικό

Μαρίτα Δίβαρη

Είμαι απόφοιτος της Νομικής Σχολής ΔΠΘ και διαθέτω Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών στο Ιδιωτικό Δίκαιο. Περαιτέρω, είμαι Διαπιστευμένη και πιστοποιημένη Διαμεσολαβήτρια από το Υπουργείο Δικαιοσύνης καθώς και Πιστοποιημένη Διαπραγματεύτρια (“Certified Professional Negotiator”) από το ACB Foundation.

Το γραφείο μας σε συνεργασία με μία ομάδα έμπειρων συνεργατών ανταποκρινόμενο στις αυξανόμενες ανάγκες της αγοράς και πώλησης ακινήτων έχει εγκύψει και εξειδικεύεται σε αυτό, προσφέροντας ένα ευρύτερο φάσμα νομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών τόσο σε Έλληνες, όσο και σε ξένους επενδυτές. Σε ξένους δε επενδυτές το γραφείο μας αναλαμβάνει την διαδικασία της επένδυσης, η οποία πολλές φορές συνδυάζεται και με το επενδυτικό πρόγραμμα της «Golden visa».

Περαιτέρω, το γραφείο μας αναλαμβάνει την εκπροσώπηση Ελλήνων του Εξωτερικού και Ομογενών για νομικές τους υποθέσεις στην Ελλάδα. Συχνότερες περιπτώσεις αφορούν τη διαχείριση ακινήτων και μισθωμάτων, κληρονομικά ζητήματα και συλλογή σχετικών εγγράφων, εγγραφές τέκνων στο ελληνικό δημοτολόγιο, ενέργειες στην Εφορία, ζητήματα στρατολογίας, μεταφράσεις και επικυρώσεις κ.α.

Λόγω δε και της μακρόχρονης εμπειρίας μου ως νομικής συμβούλου σε μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες όπως η «Am Trust Europe Limited» και η «Insurnace JSC Dallbogg» στον τομέα των τροχαίων ατυχημάτων, το γραφείο μου εξειδικεύεται και αναλαμβάνει την αξίωση αποζημιώσεων από τροχαία ατυχήματα με πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας καταρχήν στην επίτευξη της αποζημίωσης αλλά προεχόντως αναφορικά με το ύψος αυτής.

Τέλος το γραφείο μας αναλαμβάνει την υπεράσπιση ενώπιων των αρμόδιων Ποινικών Δικαστηρίων φυσικών προσώπων ή/ και διοικητών νομικών προσώπων τα οποία κατηγορούνται για το αδίκημα της φοροδιαφυγής ή/και της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο.

Λόγω του υψηλού επιπέδου επιτυχίας στην επίλυση των υποθέσεων, το γραφείο μου  αποτελεί νομικό σύμβουλο του Δήμου Γλυφάδας, αλλά και μεγάλων εταιρειών, καθώς και πλειάδας ιδιωτών.

Αν και η λαϊκή ρήση λέει: « ο δικηγόρος αχρείαστος να είναι, εμείς θα είμαστε δίπλα σας όποτε μας χρειαστείτε».

Επικοινωνία

Τι θα έλεγες να ξεκινήσουμε μια νέα συνεργασία;

Φόρμα Ενδιαφέροντος