ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Εκπροσώπηση & Αξίωση Αποζημιώσεων από Τροχαία Ατυχήματα

Λόγω και της μακρόχρονης εμπειρίας μας ως νομικών συμβούλων σε μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες, όπως η ασφαλιστική εταιρεία «Am Trust Europe Limited» καθώς και η ασφαλιστική εταιρεία με την επωνυμία  «Insurnace JSC Dallbogg», στον τομέα των τροχαίων ατυχημάτων, το γραφείο μας εξειδικεύεται και αναλαμβάνει την αξίωση αποζημιώσεων από τροχαία ατυχήματα με πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας, καταρχήν στην επίτευξη της αποζημίωσης, αλλά προεχόντως αναφορικά με το ύψος αυτής, σε εξωδικαστικό ή μη επίπεδο.

Η αποκατάσταση των υλικών ζημιών του αυτοκινήτου σας, η μείωση της αξίας του, η απώλεια εισοδήματος, κάθε δαπάνη εξ’ αιτίας τυχόν τραυματισμού σας, η αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης σε τραυματισμό ή η τυχόν αναπηρία ή το ποσό της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης σε περίπτωση θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος πρέπει να αποδοθούν με τον δικαιότερο τρόπο σε εσάς και αυτός είναι ο μοναδικός στόχος μας.

Θα πρέπει όμως να γνωρίζετε, ότι οι πρώτες ενέργειες μετά από τροχαίο ατύχημα είναι πολύ σημαντικές για την πορεία κάθε υπόθεσης τροχαίου ατυχήματος, για αυτό και το γραφείο μας βρίσκεται εκεί για εσάς, να σας καθοδηγήσει και σας παρέχει ήδη από το προπαρασκευαστικό στάδιο τις νομικές του γνώσεις και συμβουλές, με σκοπό την ορθότερη αντιμετώπιση του αιφνίδιου αυτού για εσάς γεγονότος.

Διαθέτουμε εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία για την αποτελεσματική διαχείριση της υπόθεσής σας σε περίπτωση που επέλθει σωματική βλάβη ή θάνατος από τροχαίο ατύχημα και σας αντιπροσωπεύουμε δυναμικά από την αρχή μέχρι το τέλος.

Θέλω να μάθω περισσότερα

Γιατί να επιλέξετε το γραφείο μας;

Γιατί να επιλέξετε το γραφείο μας;

Τεχνογνωσία

Άρτια επιστημονική κατάρτιση, εξειδίκευση και εμπειρία.

Αποτέλεσμα

Υπεύθυνα μελετημένες νομικές λύσεις ειδικά για την υπόθεσή σας.

Αμεσότητα

Προσωπική και άμεση επαφή μαζί σας και όχι απρόσωπες σχέσεις.

Ακρίβεια

Προσήλωση και προσοχή με σαφές πλάνο και στρατηγική.

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ

Υψηλά ποσοστά επιτυχίας αναφορικά με το ύψος αποζημιώσεων, σε εξωδικαστικό ή μη επίπεδο.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Επικοινωνία

Τι θα έλεγες να ξεκινήσουμε μια νέα συνεργασία;

Φόρμα Ενδιαφέροντος