Η αναφορά σε όρους και περιορισμούς του ν. 3741/1929, που αφορά στην ιδιοκτησία κατ΄ορόφους (οριζόντια ιδιοκτησία), που απαντάται σε συμβόλαια αγοραπωλησίας και σχετίζεται με δικαιώματα και υποχρεώσεις των συνιδιοκτητών πολυκατοικίας, όπως και η πραγματική δουλεία χρήσης ή διέλευσης επί ενός ακινήτου (δουλεύον) που συστήνεται για την εξυπηρέτηση ενός άλλου ακινήτου  (δεσπόζοντος) δεν αποτελεί παρακωλυτικό λόγο για την απόκτηση της Golden Visa, εφόσον βεβαίως προσκομίζεται μεταξύ των λοιπών απαραίτητων συνυποβαλλόμενων εγγράφων και το πιστοποιητικό περί μη ύπαρξης βαρών επί του ακινήτου.