Αφανη βαρη πλειστηριασμενου ακινητου


Μετά την ολοκλήρωση του πλειστηριασμού με τη σύνταξη της έκθεσης κατακύρωσης, ο υπερθεματιστής οφείλει να καταβάλει το πλειστηρίασμα. Με την καταβολή ολόκληρου…

Read More

Είναι δυνατή η καταγγελία επαγγελματικής μισθώσεως εν όσω εκκρεμεί απόφαση επί κατατεθείσας Αιτήσεως Εξυγίανσης ;


  10.1.2019 Στο άρ. 106 ΠτΚ ορίζεται ότι: «1. Από την κατάθεση της συμφωνίας εξυγίανσης προς επικύρωση και μέχρι την έκδοση απόφασης από το πτωχευτικό…

Read More

Η παραίτηση από την επιταγή προς εκτέλεση (924 ΚπολΔ)


27.11.2021 Η κατ’ άρθρο 924 του ΚΠολΔ επιταγή, που αποτελεί την πρώτη πράξη της αναγκαστικής εκτέλεσης, συνάμα δε και την προδικασία αυτής, είναι η έγγραφη…

Read More