Με ένα «κλικ» θα ολοκληρώνονται πλέον στην εφορία οι μεταβιβάσεις ακινήτων.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ μέσω της οποίας θα υποβάλλονται οι δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων θα αλλάξει ριζικά τα όσα γνωρίζαμε έως σήμερα. Η διαδικασία αυτή θα μειώσει αισθητά τον χρόνο διεκπεραίωσης των υποθέσεων φορολογίας μεταβιβάσεων ακινήτων, η οποία είναι χρονοβόρα και κοστίζει σε ταλαιπωρία των συμβαλλόμενων μερών και της εν γένει διαδικασίας μεταβίβασης των ακινήτων.

Η ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων φόρου μεταβίβασης ακινήτων θα είναι προαιρετική έως τις 31 Μαΐου 2021, ενώ από την 1η Ιουνίου 2021 θα καταστεί υποχρεωτική.

Οι φορολογούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώνουν τη διαδικασία της μεταβίβασης χωρίς να μεταβούν στην εφορία, αλλά ακολουθώντας μόνο μια απλή διαδικασία μέσω του υπολογιστή τους. Μάλιστα, η ΔΟΥ θα εγκρίνει την υποβολή της δήλωσης του φόρου μεταβίβασης ακόμη και μέσα στην ίδια μέρα, χωρίς να χρειάζεται πολυήμερη αναμονή. Για τη διαδικασία θα είναι απαραίτητοι οι κωδικοί Taxis του πωλητή, του αγοραστή και του συμβολαιογράφου.

Οι ηλεκτρονικές μεταβιβάσεις ακινήτων θα ξεκινούν και θα ολοκληρώνονται με τη διαδικασία ολοκληρώνεται σε έξι βήματα:

  1. Ο συμβολαιογράφος θα ετοιμάζει τον ηλεκτρονικό φάκελο της μεταβίβασης του ακινήτου όπου θα συγκεντρώνει σε ψηφιακή μορφή όλα τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αγοραπωλησία ενός ακινήτου.
  2. Στη συνέχεια θα συμπληρώνει ηλεκτρονικά τη δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων (ΦΜΑ) και θα υπολογίζει το φόρο όπως γίνεται μέχρι σήμερα, με τα φύλλα υπολογισμού ή το ΑΤΑΚ (Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου) του ακινήτου, όπου υπάρχει.
  3. Η δήλωση θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, αφού γίνει πρώτα αποδεκτή από τους συμβαλλόμενους (αγοραστές, πωλητές). Συγκεκριμένα η ευθύνη για την ακρίβεια και την ορθότητα της υποβληθείσας δήλωσης και των φύλλων υπολογισμού αξιών αυτής θα ανήκει αποκλειστικά στους συμβαλλόμενους, οι οποίοι θα αποδέχονται το περιεχόμενο της δήλωσης με την υποβολή της μέσω του TAXISNet. Σε περίπτωση απαλλαγής από το φόρο μεταβίβασης λόγω απόκτησης πρώτης κατοικίας την ευθύνη για την υποβολή του σχετικού αιτήματος στην Εφορία έχει αποκλειστικά ο αγοραστής.
  4. Η διασταύρωση, ο έλεγχος και η επαλήθευση των στοιχείων που θα έχουν δηλωθεί θα γίνεται αυτόματα από το ηλεκτρονικό σύστημα.
  5. Μετά τον έλεγχο θα βεβαιώνεται ο φόρος μεταβίβασης που προκύπτει (εάν προκύπτει φόρος) και θα εκδίδεται η Ταυτότητα Οφειλής για την καταβολή του.
  6. Ο αγοραστής του ακινήτου θα πληρώνει εφάπαξ το φόρο μεταβίβασης είτε μέσω e-banking είτε μέσω του Taxisnet με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα.

Εντός του τρέχοντος έτους, στην πλατφόρμα υπάρχει η πρόθεση να προστεθούν περισσότερες υπηρεσίες, όπως για τις γονικές παροχές, δωρεές και κληρονομιές, αλλά και για άλλες περιπτώσεις, όπως η σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας σε ακίνητο, ή ακόμη και οι χρηματικές δωρεές.