Πότε υποχρεούται ο αγοραστής στην πληρωμή Φ.Π.Α. κατά τη μεταβίβαση του ακινήτου και ουχί σε πληρωμή Φ.Μ.Α.;


Με τις διατάξεις του νόμου 3427/2005 (Φ.Ε.Κ. 312 Α΄), που τροποποίησε τις διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (Ν. 2859/2000) επιβάλλεται Φ.Π.Α. στα νεόδμητα ακίνητα. Η…

Διάβασε περισσότερα

Πληρωμή Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων με ένα Κλικ


Με ένα «κλικ» θα ολοκληρώνονται πλέον στην εφορία οι μεταβιβάσεις ακινήτων. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ μέσω της οποίας θα υποβάλλονται οι δηλώσεις φόρου…

Διάβασε περισσότερα

Τι είναι η ηλεκτρονική Ταυτότητα κτιρίου;


Η ηλεκτρονική ταυτότητα του κτιρίου είναι ένας ηλεκτρονικός φάκελος που καταγράφει όλα τα στοιχεία για ένα κτίριο, για ένα διαμέρισμα, για το οικόπεδο και τις…

Διάβασε περισσότερα

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι της απαλλαγής από τον φόρο μεταβίβασης ακινήτων για αγορά πρώτης κατοικίας;


Η απαλλαγή παρέχεται μόνο σε φυσικά πρόσωπα (έγγαμα ή άγαμα ή τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης μετά τη συμπλήρωση διετίας εφόσον κατοικούν μόνιμα…

Διάβασε περισσότερα

Διανομή κοινού ακινήτου. Αγωγή λύσης της κοινωνίας και τρόποι λύσης αυτής


Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 798, 799, 800 και 801 ΑΚ, 480, 480Α’, 481 και 484 § 1 του ΚΠολΔ, οι οποίες, σύμφωνα με το άρθρο 1113 ΑΚ, εφαρμόζονται…

Διάβασε περισσότερα

Ανείσπρακτα Ενοίκια- Αποφυγή Φορολόγησης


Αρχικά, με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν.4172/2013 (Κ.Φ.Ε.) δεν προβλεπόταν η τύχη των ενοικίων τα οποία δεν είχαν εισπραχθεί από τον εκμισθωτή, ενώ μέχρι…

Διάβασε περισσότερα