Παραγραφή και μη εκτέλεση ποινών υπό όρο


Στο αρ. 64 του ν. 4689/2020 ορίζεται ότι: Κύριες ποινές: α) φυλάκισης διάρκειας μέχρι έξι (6) μηνών ή β) χρηματικές ποινές ή γ) ποινές παροχής κοινωφελούς…

Διάβασε περισσότερα

Σε ποιες περιπτώσεις επιστρέφεται ο Φ.Μ.Α.; Πότε παραγράφεται το δικαίωμα για την επιστροφή του καταβληθέντος φόρου μεταβιβάσεως ακινήτου; Ποια είναι η διαδικασία για την επιστροφή του ΦΜΑ;


Α. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: Εάν μετά την επίδοση της δηλώσεως στην Δ.Ο.Υ. ματαιωθεί η υπογραφή ενός…

Διάβασε περισσότερα

Με ποιο τρόπο μπορεί να λυθεί μια εμπορική μίσθωση, πριν από την πάροδο του συμβατικού ή νόμιμου χρόνου;


Καταρχήν η εμπορική μίσθωση, όπως κάθε ενοχική σύμβαση (άρθρο 361 ΑΚ), μπορεί να λυθεί με καταγγελία καθενός των συμβαλλομένων (άρθρα 608, 609 ΑΚ). Περαιτέρω,…

Διάβασε περισσότερα

Διαδικασία μεταβολής της φορολογικής κατοικίας (ν. 4172/2013) – Είναι υποχρεωτική, άνευ ετέρου, η προσκόμιση σύμβασης εργασίας στο εξωτερικό;


O νόμος 4172/2013 στα άρθρα 3 και 4 ορίζει ότι : Άρθρο 3: Ο φορολογούμενος που έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα υπόκειται σε φόρο για το φορολογητέο…

Διάβασε περισσότερα

Υποχρεωτική η παράσταση του δικηγόρου στην διαδικασία της Ένορκης Βεβαίωσης, όταν συντελείται ενώπιων Δικαστηρίου – Ειρ. Χαν. 212/2017 (ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).


Με την ανωτέρω δικαστική απόφαση έχει κριθεί, ότι η παράσταση στη λήψη ένορκης βεβαίωσης είναι παράσταση ενώπιον δικαστηρίου και ισχύει και γι’ αυτές η…

Διάβασε περισσότερα

Προσωπική δουλεία οίκησης και περιορισμένη προσωπική δουλεία οίκησης – τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του δουλειούχου


Δουλεία είναι το περιορισμένο εμπράγματο δικαίωμα πάνω σε ξένο πράγμα, που παρέχει στον δικαιούχο την εξουσία να αποκομίζει κάποια ή κάποιες ωφέλειες από την…

Διάβασε περισσότερα

Άκυρη η διαθήκη που συντάχθηκε από μη εγγράματο (αγράμματο)


Με την υπ’ αριθ. 195/2017 απόφασή του το Γ΄ Πολιτικό Τμήμα του Αρείου Πάγου έκρινε ότι είναι άκυρη η διαθήκη που συντάχθηκε από μη εγγράμματο διαθέτη.…

Διάβασε περισσότερα